muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

EMİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
 10/G SINIFI MESLEKİ GELİŞİM DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI

 

        Önceden saptanmış işletme amaçlarına ulaşmada işgücü, para, zaman, malzeme, makine ve yer kaynakları gibi girdilerin ekonomik, verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak çıktılara dönüştürülmesi için gereksinim duyulacak doğru, uygun ve uyumlu ortamın yaratılmasıdır.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
A) Organizasyon                            B) Yönetim
C) Yöneltme                                    D) Denetim

2.     Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin özelliklerinden birisi değildir?
A) Sorumluluk taşıyabilme              B) Hoşgörülü olabilme
C) Demokratik olabilme                   D) İyi bir dinleyici olabilme

3.     Bir grup içindeki karşılıklı etkileşimleri birleştiren sürece ne denir?
A) Haberleşme                                               B) Örgütleme
C) İletişim                                       D) Koordinasyon

4.     Osmanlı döneminde yönetici yetiştiren Mülkiye Mektebi kaç yılında kurulmuştur?
A) 1859           B) 1839                   C) 1789                   D) 1715

5.     Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sorumluluklarından birisi olamaz?
A) Özel hayatları ile ilgili kararlar vermek
B) İş güvenliğini sağlamak
C) İşçileri amaç doğrultusunda çalıştırmak
D) İşçilerin çalışmaları için uygun ortam oluşturmak

6.     Bir kuruluşta faaliyetlere girişmeden önce onun ekonomik bir sistem olarak bütün güçlü ve zayıf taraflarını iyice araştırma, üretim kapasitesini doğru olarak bilme ve eldeki araçlarla sağlanacak faaliyet sonuçlarının ne olabileceğini öngörmeye dayanan yönetim biçimidir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi yönetim modeline aittir?
A) İstisnalara göre yönetim           B) Duruma göre yönetim
C) Sonuçlara göre yönetim            D) Komite yönetimi

7.     Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişiye ne denir?
A) Yöneltme                                   B) Yönetim
C) Denetim                                     D) Yönetici

8.     Çalışanların görüş ve önerilerinin alındığı planlara ne denir?
A) Sürekli Planlar                            B) Demokratik planlar
C) Değişken planlar                        D) Genel planlar

9.     İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp hazırlıklı olma işlemine denir.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
A) Planlama                                    B) Yönetim
C) Denetim                                     D) Yöneltme

10.  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin yararlarından değildir?
A) Yeni fikirlerin yayılması, gelişmeye olanak verir
B) Daha bir anlaşma oluşur
C) Karışıklıklar ve yinelemeler önlenir
D) Anlaşmalarda sorunlar yaşanır

11.  Aşağıdakilerden hangisi planlamanın aşamalarından birisi değildir?
A) Amaçların tespit edilmesi           B) Kaynaklar
C) Finansman                                 D) Denetim

12.  Vizyon Belirle+Ekip Kur+Ekibi Eğit+Ekiplerle Yönetim Sorumluluğunu Paylaş

Yukarıda verilen slogan hangi yönetim modeline aittir?
A) Komite yönetimi                         B) Amaçlara göre yönetim
C) İstisnalara göre yönetim           D) Sonuçlara göre yönetim

13.  Aşağıdakilerden hangisi teknik yapılarına göre planlar sınıflandırması içinde yer alır?
A) Kısa süreli planlar                       B) Değişmez planlar
C) Zorlayıcı planlar                         D) Genel planlar

14.  Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
A) İşi ve iş görenleri yakından tanıyabilme
B) Tarafsız ve insancıl davranabilme
C) Kendini geliştirme ve yenilikleri açık olma
D) Kendi sorumluluklarını astlarına yükleme

15.  Aşağıdakilerden hangisi planlar oluşturulurken yararlanılacak kaynaklardan birisi değildir?
A) İnsan gücü                                B) Para
C) Veri                                            D) Zaman

16.  Aşağıdakilerden hangisi amaçlara göre yönetimin dezavantajlarından birisidir?
A) Sistem, yöneticinin başarısını sadece belli koşullarda ölçebilir
B) Bireylerin güç ve enerjilerinin israfını engeller
C) Motivasyon ve otokontrol sağlar
D) Yönetici değerlendirmede objektiftir

17.  Planda belirtilen yöntemlere uyulup uyulmadığı, belirli kaynaklardan gerektiği gibi yararlanmaya çalışılıp çalışılmadığı, yapılan etkinlik ve hareketlerle arzu edilen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için yapılan faaliyetlere ne denir?
A) Araştırma                                   B) Denetim
C) Yöntem                                      D) Planlama

18.  Aşağıdaki selamlaşma ve el sıkışmada uyulması kurallardan hangisi doğrudur?
A) Davetlerde önce evin erkeği selamlanmalı
B) Bayanla erkek tanışırken önce erkeğin el uzatması gerekir
C) El sıkışmada önce üst makamda bulunanların el uzatmaları beklenmeli
D) El sıkışmada yaşlılardan önce gençler el uzatmalıdır.

19.  Güdüsel davranışların bir kısmının fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklandığı, bir kısmının ise sosyal ilişkiler içinde öğrenildiği kabul edilir.

Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş güdüdür?
A) Para kazanma isteği
B) Açlık hissi
C) Susuzluk hissi
D) Organizmadaki kan şekerinin düzenlenmesi

20.  Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) İnsan davranışlarını düzenler
B) Niyet ve düşünceye önem verir
C) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir
D) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır