muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

STAJ YAPILABİLECEK YERLER

 

1-Serbest Muhasebecilik Stajı, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.

2-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı ise Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.
 

 

DİKKAT

+ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı üniversite mezunu olsa dahi Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya gözetim ve denetiminde yapılamaz.

+ Gözetim ve Denetim altında yapılacak stajlarda; Stajyerler bir ticari işletmede bağımlı veya sözleşmeli bir meslek mensubunun (Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci) gözetim ve denetimde staj yapabilirler.

+ Gözetim ve Denetimde yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir Stajyer staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede tek bir Stajyerin olmasıdır. Bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir Stajyer staj yapabilecektir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla Stajyerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir.

+ Staj yapılan işletmede bağımlı (ücreti) meslek mensubu'nun gözetiminde yapılan stajlarda; Stajyer ile bağımlı meslek mensubunun aynı bordroda bulunması gerekmektedir. Aynı işyerinde ancak o işyerine ait farklı yerlerde (şube, temsilcilik, şantiye, fabrika bölge müdürlüklerinde vb.) staj yapılamaz.

+ Bir işletme ile sözleşmeli olan meslek mensubunun gözetim ve denetiminde yapılan stajlarda ise yine tek bir Stajyer staj yapabilecektir. Ayrıca, meslek mensubunun staj yapılan işletme ile staj süresince her yıla ilişkin yapmış olduğu sözleşmeler ile bu sözleşmelere dayalı alınan ücrete ait ilgili dönemde düzenlenmiş makbuz örnekleri sunulmak zorundadır. Bu belgeler Stajyerin dosyasında bulundurulacaktır.

+ Aşağıda sıralanan iş yerlerinde staja başlanması söz konusu değildir.
- Bir işyerine ait merkez dışında; şubelerde, temsil-ciliklerde, şantiyelerde, bölge müdürlüklerinde ve fabrikalarda,
- Dernek, vakıf, yapı kooperatifi, sendika, birlik ve meslek odalarında,
- Belediyelerde
- Üniversitelerde sayman, fon saymanı vb. görevler,
- Kamu kurumlarında sayman olarak çalışmalar.

+ Belediyeler, vakıflar, odalar, birlikler ve der-neklerin Türk Ticaret Kanununda tanımlanan tüzel kişiliğe sahip A.Ş., LTD. ŞTİ. ve İktisadi İşletmelerinde ve Serbest Bölgelerde Staj yapılabilir.

+ Yukarıda tanımlananların dışındaki kurum veya kuruluşlarda staj yapılması için yapılacak başvurularda TESMER'in yazılı görüşü doğrultusunda staja başlanılması mümkündür. Bu durumlarda TESMER'in olumlu görüşünün alınmasını UNUTMAYINIZ.

 

Stajla İlgili Diğer Bilgilerin Yer Aldığı Sayfaya gitmek için tıklayın