muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

DİKKAT

Staj dosyanızda bulunması istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yer alması gerektiğini unutmayanız.

 

Staj dosyası Stajyerin staj yaptığı yerin özelliğine göre iki farklı biçimde oluşturulacaktır.

I. MESLEK MENSUBU YANINDA STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER.

1. Staj Başvuru Formu

2. Nüfus Cüzdanı Örneği (noter onaylı)

3. İkametgah Belgesi

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (noter onaylı)

5. Sabıkasızlık Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından). Sabıkası olanlardan sabıkanın kalktığına ilişkin mahkeme kararı.

6. Meslek mensubunun vereceği muvafakatname.

7. Hakkında bilgi alınacak iki kişi.

8. 3 Adet renkli fotoğraf.

9. Tesmer hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu.

10. İşe giriş bildirgesi.

11. Stajyerin staja başladığına ilişkin meslek mensubu tarafından verilen yazı.

12. Meslek mensubunun oda kayıt belgesi ve ruhsat fotokopisi.

13. Staja Başlama Hazırlık Kurslarına devam edenlere ilişkin ilgili Oda ve/veya Tesmer Şubesince verilecek sertifaka.

Stajyerler staj başvurularında yukarıda verecekleri bu belgelere ek olarak, stajları süresince de aşağıdaki belgeleri staj dosyasına konmak üzere bağlı bulundukları odalara vermek zorundadırlar.

1. Staj süresince her dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordroları.

2. Staj bitiminde tüm staj süresine ilişkin SSK'dan alınmış çalışma günlerini gösterir döküm çizelgesi.

3. İş yeri değişikliklerinde odanın istemiş olduğu belgeler.

4. Meslek Mensubu tarafından staj bitiminde doldurulmuş ve imzası ile kaşesinin bulunduğu staj değerlendirme formu. Bu form her yıl için ayrı ayrı doldurulacaktır.

II- GÖZETİM VE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLARIN STAJ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER

1. Staj Başvuru Formu.

2. Nüfus Cüzdan Örneği (noter onaylı).

3. İkametgah Belgesi.

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (noter onaylı).

5. Sabıkasızlık Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından). Sabıkası olanlardan sabıkanın kalktığına ilişkin mahkeme kararı.

6. Meslek mensubunun vereceği muvafakatname.

7. Hakkında bilgi alınacak iki kişi.

8. 3 Adet renkli fotoğraf.

9. Tesmer hesabına yatırılan staja başlama parası makbuzu.

10. İşe giriş bildirgesi.

11. Stajyerin staja başladığına ilişkin meslek mensubu tarafından verilen yazı.

12. Gözetiminde veya Denetiminde Staj yapılacak meslek mensubunun oda kayıt belgesi ve ruhsat fotokopisi.

13. Staj yapılan şirketin kuruluşu ile ilgili ticaret sicil gazetesi.

14. Şirketin yetkili imza sirküleri.

15. Şahıs firmalarında bilanço esasına göre defter tutulduğuna ilişkin belge. (Vergi dairesinden)

16. Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyor ise işe giriş bildirgesi.

17. Tek kişinin staj yaptığına ilişkin işletme yetkililerinden ve meslek mensubundan alınacak yazı.

18. Staja Hazırlık Kurslarına devam edenlere ilişkin ilgili Oda ve/veya Tesmer Şubelerince verilecek sertifika.

Stajyerler staj başvurularında yukarıda verecekleri bu belgelere ek olarak, staj süresince de aşağıdaki belgeleri staj dosyasına konmak üzere bağlı bulundukları odalara vermek zorundadırlar.

1. Staj süresince her dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordroları. Meslek mensubu bağımlı çalışıyorsa meslek mensubuna ilişkin dört ayda bir SSK dört aylık dönem bordroları. Ancak burada Stajyer ile meslek mensubunun aynı bordroda yer alması esastır.

2. Staj bitiminde tüm staj süresine ilişkin SSK'dan alınmış çalışma günlerini gösterir döküm çizelgesi.

3. İş yeri değişikliklerinde odanın istemiş olduğu belgeler.

4. Meslek mensubu tarafından staj bitiminde doldurulmuş ve imzası ile kaşesinin bulunduğu staj değerlendirme formu. Bu form her yıl için ayrı ayrı doldurulacaktır.

5. Yanında staj yapılan meslek mensubu firma ile sözleşmeli olarak çalışıyor ise; meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşme ve buna ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzları. (Geriye dönük kesilen makbuz örnekleri veya faturalar dikkate alınmayacaktır. Örneğin 1997 yılına ilişkin muhasebe ücreti 1999 yılında kesilmiş ise bu Stajyerin stajı kabul edilmeyecektir).


Stajla İlgili Diğer Bilgilerin Yer Aldığı Sayfaya gitmek için tıklayın

 

DİKKAT

Stajyerlerin özlük dosyası olarak değerlendirilen staj dosyasının eksiksiz ve doğru bir biçimde oluşturulması esastır. Staj dosyasında bulunan basılı belgelerin orjinallerinin kullanılması gerekir. Fotokopi veya benzeri bir yolla bu formlar çoğaltılıp kullanılamaz. Bu hallerde staj dosyanız eksik olarak değerlendirilebilir. Ayrıca stajınız süresince dosyanıza konulması istenen belgeleri kendiniz zamanında odanıza iletiniz. Böylelikle düzenli olarak odanız ile diyaloğunuz devam etmiş olacak, eksiklikleri anında düzeltebilme şansı elde etmiş olacaksınız.