muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 
ANASAYFA
MUHASEBE
      Site İçi Arama
EĞİTİM ÖĞRETİM
STAJ EĞİTİMİ
MESLEKİ EĞİTİM
MUHASEBE BÜROSU
 

Sektör türkiye sektörler 

            

 
NEFİS MUHASEBESİ
MESLEK LİSELERİ
TENEFFÜS

 

 

 

 

 

 

 

YEVMİYE DEFTERİ

 

Tacirler TTK gereği; "her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi oldukları gibi, kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar"denmektedir.

Tutulması Zorunlu Defterler (Kanuni Defterler)

I. Sınıf Tacirler (Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Tacirler)

     Yevmiye Defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemleri belgelerden alarak tarih sırasıyla ve maddeler halinde yazmak için kullanılan defterdir.Bir yevmiye maddesinde en az aşağıdakilerin bulunması gerekir.
            a) Yevmiye madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde mecburi değildir.)
            b) Tarih
            c) Borçlu hesap (Ana hesaplar kullanıldığı takdirde yardımcı hesabın adının yazılması zorunludur).
            d) Alacaklı hesap (Ana hesaplar kullanıldığı takdirde yardımcı hesabın adının yazılması zorunludur.)
            e) Tutar (Yardımcı hesaplara ait tutarlar, ilgili sütunda gösterilmek zorunludur)
            f) Her kaydın dayandığı belgelerin çeşidi, varsa tarih ve numaraları.
            g) Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralı olmalıdır. Vergi kanunlarına göre hareketli yapraklı defter kullanılabilir.
            h) Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın, on günden fazla geciktirilemez.
            ı) Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere gösterilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.

Borçlu

Defter-i

Kebir Sayfa

No

Alacaklı

Defter-i

Kebir

Sayfa No

Yevmiye

Madde Numarası

-------------Tarih --------Borçlu Hesaplar

Alacaklı Hesaplar

Açıklama

-------------- % -----------

Yardımcı Hesap Tutarı

Borçlu Hesap Tutarı

Alacaklı Hesap Tutarı

 

  

......................... HESABI

BORÇ

ALACAK

Tarih

Yevmiye madde no

Açıklama

Borç Tutarı

Tarih

Yevmiye madde no

Açıklama

Alacak Tutarı