muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

                       POLİÇE

 

Alacaklı tarafından borçluya hitaben düzenlenen ve vadesinde belirli bir paranın üçüncü bir şahsa veya emrine ödenmesini bildiren bir borç senedidir.

    Poliçede, üçlü bir vardır. Alacaklı, borçlusundan olan alacağını, kendisinin de borçlu bulunduğu üçüncü bir şahsa devretmek için poliçe düzenleyebilir. Poliçeyi düzenleyen kişi, diğer bir kişiye, poliçede ismen gösterilmiş olan kimseye belli bir tutarı ödeme emrini verir. Ticari bir senet olan poliçe, iş ve çalışma hayatında bir kredi aracı olarak kullanılmaktadır. Poliçe, ciro ve teslim yolu ile başkasına devredilebilir.

    Poliçedeki taraflar şunlardır:

 • Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kişi (keşideci)
 • Poliçeyi ödeyecek olan kişi (muhatap)
 • Poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek kişi (lehdar)

 

    TTK’ nın 583. Maddesine göre poliçede bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Senet metninde poliçe sözcüğü
 • Belirli bir meblağın kayıtsız ve şartsız ödenmesi emri
 • Ödeme yeri ve vade
 • Ödeme yapacak şahsın adı ve soyadı
 • Ödemenin kime veya kimin emrine yapılacağı (lehtarın adı, soyadı veya ünvanı)
 • Keşide yeri, tarihi ve keşidecinin imzası.

 

    TTK’ nın 615. Maddesine göre poliçeye dört türlü vade konulabilir. Kanunda öngörülen vade tipleri şunlardır:

 • Görüldüğünde
 • Görüldükten belli bir süre sonra
 • Keşide tarihinden belli bir süre sonra
 • Belirli bir günde

 

    Bazı durumlarda poliçe iki taraflı olabilir. Alacaklı alacağını senede bağlamak üzere borçlusu üzerine kendi adına da poliçe keşide edebilir. Bu durumda keşideci aynı zamanda bedelin ödeneceği kişi, diğer bir deyişle lehtar olmaktadır.

    Muhatap, poliçeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Kabul ettikten sonra senedin esas borçlusu durumuna geçer. Kabul, muhatabın poliçenin üzerine, “kabul edilmiştir” yazıp, imzalaması ile, poliçeyi vadesinde ödeyeceğini onaylamasıdır.