muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

 

İRSALİYELİ FATURA

Fatura ve sevk irsaliyesi birbirinden ayrı olarak düzenlenen iki belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. İsteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine irsaliyeli fatura adı altında tek belge olarak düzenleyeceklerdir.

    İrsaliyeli faturada şu bilgiler bulunur:

 1. İrsaliyeli faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 2. Malın cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı
 3. Malın nereye ve kime gönderildiği, müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 4. İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası
 5. Düzenleme tarihi ve saati
 6. Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler

    İrsaliyeli fatura kullanma ile ilgili yasal düzenlemenin esasları aşağıdaki gibidir:

  • Mükellefler, faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilirler.
  • Satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenleneceği durumda, ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi durumunda ayrıca sevk irsaliyesi aranılmayacaktır.
  • İrsaliyeli fatura, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalarda fatura ölçülerinde bastırılacaktır. Bununla birlikte, irsaliyeli faturanın altında, “Bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” İfadesi bulunmalıdır.
  • Malı satan mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
  • İrsaliyeli fatura uygulanmasından yararlanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları anlaşmalı matbaalara bastırarak almaları gerekir. Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmesi gerekir. Dönem içinde irsaliyeli fatura uygulamasına geçilmez.
  • İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önceden ellerinde bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir.