muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

MONOGRAFİ 5

YAMANER KIRTASİYE’nin KASIM-2006 Ayı kebir mizanı aşağıdaki gibidir:

HESAPLARIN ADI

B.KALANI

A.KALANI

100-KASA

4.000,00

---

101-ALINAN ÇEKLER

1.400,00

---

102-BANKALAR

14.540,00

---

103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)

---

1.000,00

120-ALICILAR

200,00

---

121-ALACAK SENEYTLERİ

2.000,00

---

153-TİCARİ MALLAR

15.000,00

---

190-DEVREDEN KDV

60,00

---

191-İNDİRİLECEK KDV

300,00

---

193-PEŞİN ÖEDNEN VERGİ VE FONLAR

200,00

---

255-DEMİRBAŞLAR

3.000,00

---

257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)

---

900,00

360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

---

100,00

361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

---

80,00

391-HESAPLANAN KDV

---

500,00

500-SERMAYE

---

34.540,00

600-YURT İÇİ SATIŞLAR

---

10.000,00

610-SATIŞTAN İADELER(-)

80,00

---

621-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ(-)

5.000,00

---

630-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ(-)

100,00

---

631-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ(-)

250,00

---

632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)

500,00

---

660-K.V. BORÇLANMA GİDERLERİ(-)

30,00

---

750-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ

160,00

---

751-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI

---

100,00

760-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

350,00

---

761-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

---

250,00

770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

800,00

---

771-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

---

500,00

780-FİNANSMAN GİDERLERİ

50,00

---

781-FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

---

      30,00

 

 

 

TOPLAM

48.000,00

48.000,00

Yamaner Kırtasiyen’nin hesap dönemi sonuna kadar aşağıdaki ticari olayları gerçekleşmiştir:
İSTENEN:             a- Önce defter-i kebire mizandaki bilgileri aktarınız.
b- Aşağıdaki ticari olayları önce yevmiyeye, sonra defter-i kebire kaydediniz.
c- Envanter çalışmalarını ve muhasebe kayıtlarını yapınız.
d- Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtma muhasebe kaydını yapınız.
e- Maliyet hesaplarını yansıtma hesapları ile karşılaştırarak kapatınız.
f- Gelir tablosunu hazırlayınız ve gelir tablosu hesaplarını kapatınız.
g- Bilançoyu hazırlayınız ve bilanço hesaplarını kapatınız.(Kapanış yevmiye kaydı)
h- 2006 yılı dönem başı açılış yevmiye kaydını yapınız.

ARALIK-2006

30/11/2006:            Kasım ayı KDV tahakkukunu yapınız.
01/12/2006:            % 18 KDV hariç 600,00 YTL’lik mal alınmış, yarısını peşin ödemiş, yarısına çek ciro etmiştir.
03/12/2006:            % 18 KDV hariç 1.000,00 YTL’lik mal yarısı senetli, yarısı veresiye olarak satılmıştır.
04/12/2006:            Satılan malın 100,00 YTL’lik kısmı iade edilmiş, bedeli açık hesaptan mahsup edilmiştir.
06/12/2006:            İşletmenin idare biriminin tavanına kartonpiyer yaptırılmış ve 720,00 + % 18 KDV ödenmiştir.
(Not: işletmenin 2006 yılı dahil kalan kira müddeti 4 yıldır.)
08/12/2006:            % 18 KDV hariç 1.500,00 YTL’lik mal alınmış, bedeli peşin ödenmiştir. Bu malların nakliyesi için nakliyeciye 100,00 + % 18 KDV ödenmiştir. Ayrıca malların depoya taşıttırılması için hamala 30 - % 10 G.V. Stp.ödenmiştir. (Bu işlem tek yevmiye kaydında topluca gösterilecek)
10/12/2006:            İşletme temizliğinde kullanılmak üzere 40,00 + % 18 KDV ödenerek temizlik malzemesi alınmıştır.
11/12/2006:            Müşterilere ikram etmek için 5 kg çay ve 2 kg şeker alınmış, 20,00 + % 18 KDV ödenmiştir.
12/12/2006:            Kasım ayına ait örenecek vergi ve fonlar (100,00 + 140,00 = 240,00 YTL()ile KDV ve MUHTASAR beyannameleri için (12 + 12 = 24,00 YTL) damga vergiSİ ödenmiştir.
14/12/2006:            % 18 KDV hariç, 2.000,00 YTL’lik mal satılmış, 1.000,00 YTL’sine çek alınmış, 1.000,00 YTL’sine senet alınmış, kalanı kısa sürede ödenmek üzere veresiye bırakılmıştır.
15/12/2006:            Vadesi gelen 1.590,00 YTL’lik alacak senedi tahsil edilmiştir.
16/12/2006:            Kredili alacaklardan 532,00 YTL’lik kısmı tahsil edilmiştir.
18/12/2006:            Bankadaki hesaptan 500,00 YTL çekilmiştir.
19/12/2006:            Kayıtlı değeri 1.000,00 YTL, birikmiş amortismanı 400,00 YTL olan demirbaş 700 YTL’ye satılmıştır.
20/12/2006:            Bina aidatı olarak 60,00 YTL ödenmiştir.
21/12/2006:            Ticari mal siparişi verilen firmaya 200,00 YTL sipariş avansı verilmiştir.
21/12/2006:            % 18 KDV hariç 800,00 YTL’lik mal alınmış, verilen avans mahsup edildikten sonra 300,00 YTL’lik kısmı veresiye bırakılmış, kalanına senet ciro edilmiştir.
22/12/2006:            Satın alınan malın % 18 KDV dahil 118,00 YTL’lik kısmı iade edilmiş, bedeli açık hesaptan düşülmüştür.
24/12/2006:            İşletmede kullanmak üzere % 18 KDV hariç, 50,00 YTL’ye bir hesap makinesi alınmıştır.
25/12/2006:            Kasım ayı SSK primleri işletmenin banka hesabından SSK’nın banka hesabına EFT yapılarak ödenmiştir.
26/12/2006:            Satıcı hesabına işletmenin ticari hesabından havale yapılarak, 82,00 YTL’lik ödeme yapılmıştır.
27/12/2006:            Alıcı, veresiye(açık hesap) borcunun 100,00 YTL’lik kısmına çek vermiştir.
28/12/2006:            Alıcıdan alınan çek, satıcıya ciro edilerek borcun ödenmiştir.
29/12/2006:            Aralık-Ocak-Şubat kiraları % 22 gelir vergisi stopajları yapılarak ödenmiştir. Aylık brüt kira bedeli 200,00 YTL’dir.
30/12/2006:            Brüt ücreti 900,00 YTL olan işçinin ücret bordrosu hazırlanmış ve ücreti tahakkuk ettirilmiştir. İşyeri T.Sınıfı 2’dir.
31/12/2006:            KDV tahakkuk muhasebe kaydını yapınız.
31/12/2006:            Dönem sonu mal envanteri(sayımı) yapılmış, ambarda 8.930,00 YTL’lik mal olduğu görülmüştür. Satılan ticari malın maliyetini hesaplayarak, dönem içinde yapılan envanter kaydını da göz önüne alarak, mal envanter kaydını yapınız.
31/12/2006:            Demirbaşlara eşit tutarlı yönteme göre % 20 amortisman hesaplayarak muhasebe kaydını yapınız. (Not: Geçici vergi dönemlerinde amortisman hesaplanmamıştır.)
31/12/2006:            Özel maliyeYTLere kira süresini göz önünde bulundurarak amortisman hesaplayarak kaydediniz.
31/12/2006:            Maliyet hesaplarının IV. Dönem içinde oluşan artışlarını gelir tablosu hesaplarına yansıtarak gelir tablosunu hazırlayınız.
31/12/2006:            Maliyet hesaplarını, yansıtma hesapları ile karşılaştırarak kapatınız.
31/12/2006:            IV. Dönem geçici vergisini ve 2006 hesap yılı gelir vergisini(kesin vergi) hesaplayarak, gerekli muhasebe kayıtlarını yapınız.
31/12/2006:            Gelir tablosunu hazırlayarak, gelir tablosu hesaplarını kapatınız.
31/12/2006:            Bilançoyu hazırlayarak, bilanço hesaplarını kapatınız.
31/12/2006:            2006 Hesap yılı açılış yevmiye kaydını yapınız.