muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

 

 

 

A   - BİLGİSAYARLI MUHASEBE NEDİR?                                      
Bir ticari işletmenin    

 1.     Ön muhasebe işlemlerini ( Kasa, fatura,stok,cari hesaplar, banka vs.. )      Ve

 1. Ticari defterlerin tutulması işlemini ( birinci sınıf ya da ikinci sınıf defterler)

Bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan bir tekniktir. Çoğunlukla ÖN MUHASEBE işlemi işletme içinde bilgisayar ile yapılmakta,  ticari defterlerin tutulması işlemi ise dışarıda bir muhasebe bürosuna yaptırılmaktadır. Muhasebe bürolarındaki muhasebeciler de TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI işlemini yine bilgisayar aracılığı ile yapmakta,  işletmelerin ön muhasebe işlemlerine karışmamaktadırlar.

Her iki işlemi de şirket içinde yapan firmalar da bulunmaktadır. Çoğunlukla büyük şirketlerde görülen bir işlemdir.Bu işlem bir şirket içi organizasyonunu gerektirir. Ön Muhasebeden, Ticari defterlere aktarma için ENTEGRASYON  (muhasebeleştirme)  adı altında bir işlem uygulanmaktadır.

Kullanılan tüm bilgisayarlı muhasebe programları birbirine benzemektedir. Aşağıda anlatılan,  Logo firmasının LKS programıdır.

B - LKS ( LOGO KLASİK SET) MUHASEBE PROĞRAMI

Bu program, orta ölçekli işletmelerin ön muhasebe ve istenirse ticari defter işlemlerini bilgisayar ortamında izlemelerini sağlar. DOS tabanlı bir program olup, en az 486 tabanlı bir makinada çalışır, Yani günümüzde her makinada çalışabilir. İstenirse,  Windows ortamında masaüstüne kısa yol   Oluşturarak da masaüstünden çalıştırabiliriz.
Program üç ana bölümden oluşur.

 1. Bakım    :  Manyetik ortamdaki ( c:\lks\veri\01 gibi ) verilerin bakımı ile program bakımıdır.
 2. Yonetım : Firma açılışı ve ayarları ile LKS program ayarlarının yapıldığı bölümdür.
 3. Lks         : Asıl işlemlerin yapıldığı bölümdür.( Ön muhasebe ve Muhasebe işlemleri)

1 – Ç a l ı ş t ı r ı l m a s ı

a. DOS ORTAMINDA İKEN : Başlat, programlar, ms-dos komut istemi ile DOS alanına geçiş yapılır.
C: \> CD LKS       C:\LKS>CD PRG       C:\LKS\PRG> BAKIM  veya  YONETIM veya   LKS
b. WİNDOWS ORTAMINDA İKEN; Masaüstüne oluşturulan ikon’ların tıklanması ile lks, bakım veya yönetim bölümlerinden birine  geçiş  yapılabilir.
2 -  İ ş l e m   a ş a m a l a r ı

 1. YONETIM  bölümündü firma açılır. ( Var olan firma her sene tekrar açılmaz.)
 2. LKS bölümünde KASA,  BANKA, CARİ HESAP VE STOK KARTI açılışları yapılır.
 3. Yine LKS bölümünde Tüm işlemler yapılır. ( Fatura, Kasa, Banka, Çek Senet, .....)

B A K I M

 

BAKIM :    Otomatik Bakım ------ >  Çalıştır               ;  normal veri bakım işlemi yapılır.
AĞ KONTROLLERİ    :    program çalışmadığı zaman kullanılır.     
YEDEKLEME İŞLEMLERİ :   Verilerin yedeğinin alındığı,  gerekirse geri yüklendiği bölümdür.
MALİYETLENDİRME: İşletmenin stoklarının seçilen maliyetlendirme türüne göre (Fifo, Lifo, Girişlerin ortalaması usulü…) değerlendiği bölümdür. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ile elde kalan malların YTL değeri, yani Dönem Sonu Mal Mevcudu buradan hesaplatılır. Sonuca ise Lks, Stok, Durum Bilgileri, Envanter Raporu bölümünde bakılır.

Y O N E T I M


FİRMA TANIMLARI ------ >  F9 TUŞU     ;  Firma açılış ve ayarlarının yapıldığı asıl bölüm.
Firma Açılış Aşaması:  

 1. Ekle                : İsteğe firma no verilir. İsmi verilir. Adres gibi diğer bilgiler verilir.  F2  tuşuna basılır.
 2. Dosya oluştur :  Dizin oluşturur.  Tamam  denir.
 3. Dönem Ekle    :  Mali yıl tanımlanır.  (  1987  yılı gibi)   F2 tuşuna basılır.
 4. Dosya oluştur :  Dizin oluşturur.   Tamam denir.
 5. Çalışma bilgileri: Firma alt bilgileri tanımlanır.  Mesela ; Birimler :  Adet, kg, paket, koli, ton...

YTL İÇİN: Firma Tanımları, Firma Genel Bilgileri, Kuruş Hanesi 2 yapılır,  ayrıca genel tanılar döviz tanımları sistem dövizi YTL yapılır

YÖNETİM BÖLÜMÜNDE; Dönem seçme, ambar ve işyeri tanımlamalarının yanı sıra, çok önemli bir bölüm olan DÖNEM KAPAMA işlemi de yapılır. Bu bölüm ile yıl sonu hesap ve tutarları yeni yıla aktarılmış olur.   Yine Bu bölümde bulunan Terminal Tanımlarındaki Değiştir ile, farenin sağ-sol tuş ayarı ile, LKS programının yatay/dikey kullanımı değiştirilebilir.

 

L   K   S            

KASA : Kasa para giriş ve çıkışlarının izlendiği bölümdür.  
Açılış  :  kasalar, ekle,  no verilir ve isim verilir,  F2 tuşu ile kayıt yapılır.
Açılış İşlemleri,  F10 tuşu ile kasa çağrılır,  tutar yazılır,  F2 tuşu ile kayıt yapılır.
İşlem:    Kasalar, İşlemler, İşlem türü,  Tahsilat – Ödeme seçilir,  ekle denir. ( alt tür seçilir.)

STOK : İrsaliyeli mal giriş çıkışları, sipariş takibi ve sabit kıymet takibinin yapıldığı bölümdür.
Açılış  : Stok tanımları, no verilir, malın adı, birimi, kdv oranı tanımlanır. F2 ile kayıt yapılır.
İşlem   : Ayrıca burada işlem yapılmaz.  Çünkü Fatura bölümü var.
(Giriş çıkışlar irsaliye olursa yapılır.)
Bu  bölüm sayesinde, sipariş   işlemleri   ve sabit kıymet takibi(demirbaşlar)  burada yapılabilir.

FATURA: Faturalı mal giriş çıkışlarının yapıldığı bölümdür.
İşlem        : Faturalar, fiş türü, alış veya satış faturası seçilir. Kayıtlar  F2 ile yapılır.

CARİ HESAP: Müşteri ve satıcılara ait borç alacak takibinin yapıldığı bölümdür.
Açılış               : Cari Hesap Tanımları, no verilir, ad verilir, adres vb. tanımlanır.
Satıcı mı,  Alıcı mı  mutlaka belirlenmelidir.
İşlem                :  Ayrıca işlem yapmaya gerek kalmaz. Çünkü diğer bölümlerden otomatik aktarılır. 

ÇEK –SENET: Çek senet giriş ve çıkış ve takip  işlemleri yapılır.
İşlem:  Bordrolar, bordro türü, çek veya senet giriş,   çek veya senet çıkış seçilir.
Çek senet bilgi girişleri yapıldıktan sonra F2 ile kayıt yapılır.
Ö n e m l  i :  Çek ve senet  CİRO işlemi Çek veya senet çıkış tan yapılır, kırmızı satırda  
F9 tuşu ile seç yapılır.

BANKA : Banka mevduat ve kredi hesaplarının giriş çıkış takibi buradan yapılır.
Banka ile irtibat halinde olarak, sürekli güncellenmesi gerekir.
Açılış: Banka tanımları, hesaplar, açılış işlemleri ..... üç kademeli bir açılışı vardır.
İşlem: Banka işlemleri,  işlem türü,  gönderilen, gelen havale vs. ile işlem yapılır.

MUHASEBE : Ticari defterlerin tutulmasını sağlayan bölümdür.( genellikle , firma dışında, ücretli bir muhasebe bürosuna yaptırılır, firma içinde defter tutulması işlemi büyük firmalarda görülür.)
Açılış: Mali yıl başında, açılış fişleri ile yapılır.
İşlem; Muhasebe işleminin türene göre,  tahsil, tediye veya mahsup fişleri kullanılır.
(çoğunlukla mahsup kullanılır).
Muhasebe Fişler, Fiş türü, ekle....  aşamaları ile fiş işlenmektedir.
Raporlar: Tüm kanuni ve isteğe bağlı dökümler müsvette kağıda veya onaylı (noter onaylı)  kağıda alınabileceği gibi, ekrana da döküm alınabilir.
Önemli: Tek Düzen Hesap Planı esastır. Maliyet Hesaplarında ise 7/A veya 7/B den birisi kullanılır.
BİR MUHASEBE FİŞİNE ÖRNEK:

 

 

C-  BAZI BÖLÜMLERE AİT EKRAN GÖRÜNTÜLERİ (İŞLEM YAPILAN BÖLÜMLER)


 

 

D- SIK SORULAN SORULAR…

1. RAPOR ALMA İŞLEMİ nasıl yapılır?
Her modülde rapor alınabilir. Rapor ünitesi ekrandır. İstenirse yazıcıda kağıda da alınabilir.

2.BANKA GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ nerede yapılır?

Çek tahsilatı, Senet tahsilatı, senet ödeme,  bankaya para yatırma ve bankadan para çekme işlemleri mutlaka  KASA bölümünde yapılır.

3.CARİ HESAPLAR VE STOK bölümlerinde işlem yapmaya gerek var mı?

Bu bölümlerde açılışlar hariç ayrıca işlem yapmaya gerek kalmaz. Çoğunlukla raporları için kullanılır.

4. ÜRETİM BÖLÜMÜ ne işe yarar?

Üretim yapan işletmelerin birim maliyeti ve bölüm maliyetlerini bulmak için kullandıkları yerdir.  Al sat işi yapan ticaret işletmeleri üretim yapmadıkları için kullanmazlar.

5. ÜCRET BORDROSU nerede yapılır?

Bu işlem  muhasebece tarafından yapılmaktadır. Firma içinde yapılmak istenirse ayrıca bordro programı alınabilir.
Ya da Excel programı ile bordro hazırlanıp, ödeme ve avanslar cari hesap bölümünde kart açarak takip de edilebilir.

 1. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI  işlemi nasıl yapılır.

 Defterler, çoğunlukla dışarıda bir ücretli muhasebe bürosunda tutulduğu için, muhasebe bölümünü kullanmaya gerek kalmamaktadır. Ancak yine de firma içinde bir muhasebeci tarafından da ön muhasebe işlemi yanı sıra , ticari defterler de program ile tutulabilir.

 1. LOGO FİRMASININ LKS DEN BAŞKA muhasebe programı var mıdır?

Evet, Logo alın teri (AT),  Logo Gold  isminde iki program daha bulunmaktadır. Bunlar kullanım ve işlev yönünden lks ye benzemektedir.
Alınteri; Küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Ön muhasebe işlemlerinin takibini yapmaya yarar. Fiyatı makul olduğu için tercih edilir. ( KDV dahil 200 Dolar)
Logo Gold: Büyük işletmeler için tasarlanmıştır. Windows tabanlıdır. Yani Word ve Excel programının pencere ve mönü görünümlerini andırmaktadır. Ön muhasebe ve ticari defter işlemleri, yani tam muhasebe işlemi bu program ile yapılabilir.
Kendi bünyesinde muhasebe organizasyonu olan büyük şirketlerin kullandığı bir programdır
( KDV dahil 1400 dolar 2 kullanıcı ya kadar fiyatıdır.)

 1. BAŞKA FİRMALARIN PROGRAMLARI var mıdır?

      Evet vardır. Muhasebe bürolarının tercih ettiği programlar; GMSS2,  ETA,  LKS,  dır.
Küçük işletmelerin tercih ettiği ön muhasebe amaçlı programlar; 
VEGA,  ALINTERİ,  LKS,  ETA dır.
Büyük işletmelerin tercih ettiği ( ön muhasebe ve ticari defter ikisi bir arada) programlar;
LOGO GOLD, LİKOM, LİNK, ETA For Windows...
9. LKS Kullanım fare ile mi yoksa klavye ile mi daha yoğun yapılmaktadır?
Klavye kullanımı yoğundur. Fare kullanımı da olmasına rağmen,  veri girişi yapan kullanıcıyı yavaşlattığı için, daha çok klavye tercih edilir. Hangi bölüm seçilecek ise ona ait bölümü gösteren  parlak harflere basılarak daha hızlı hareket edilir. Ayrıca, aşağıdaki tuşlar yoğun kullanılır:

Kısa yol tuşları

ESC        bir üst bölüme çıkış.Geri dönüş.
F2           kabul, kayıt etmek için kullanılır
F3           Red, kayıt etmeden çık.
F4           bir üstteki bilgiyi tekrarlar.
F8           açıklama ekle
F7           borç-alacak tutarlarını eşitle.
F9           yardımcı mönüyü getir.
F10         SEÇİM.
Fişte F9                 KDV Ayırma Tablosunu getir.
Fişte Alt+F2          Hesap makinesi
Fişte Alt+F10        Diğer Modüllere geçiş.
Fişte Alt+F4          Tarih.
ENTER                 Onaylamak için kullanılır.
Klavyedeki yön tuşları       seçimlerde geçişlerde kullanılır.
Aralık tuşu                           seçim yapmak, bazı yerlerde onaylama amacıyla kullanılır.

Öğretmen Ders Notları İçin:  
Derleyen: Ahmet Yüce 2005