muhasebe
MUHASEBE ÖĞRETMENLERİNE KAYNAK TEK SİTE TÜM MESLEK PLANLARI MUHASEBE MESLEK ZUMRELERİ MUHASEBE DERS NOTLARI STAJLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR MUHASEBE VE MESLEK MEVZUATI OGRETMEN DOKUMANLARİ
 

 

                                                                     ETA PROGRAMLARI'NDA SIK KARŞILAŞILAN SORULAR
Mizan Tutmuyor: 

a. Borç/Alacak toplamı tutmayan dengesiz fiş kayıt edilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde(F3/Muhasebe Fişi,F6/Fiş Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: D olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede çıkan fişler eski fiş bölümünden düzeltilir. 
b. Ara hesaba fiş girilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde (F3/Muhasebe Fişi, F6/Fiş Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: A olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede çıkan fişler düzeltilir. 
c. Çalışmış hesap veya hesaplar iptal edilmiş olabilir. Fiş öncelikli mizan nakli (F5/Servis,F2/Mizan Nakli) yapıldığında iptal edilmiş çalışmış hesaplar tespit edilebilir.Burada tespit edilen hesap varsa, ilgili hesap açılarak mizan nakli işlemi yapılır. 
d. Herhangi bir sebepten dolayı mizan dosyası ile fiş dosyaları arasında uyumsuzluk olmuş olabilir. İlgili aylara mizan nakli yapılır.(F5/Servis,F2/Mizan Nakli)
??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir. 
a. Fiş girilmiş ise; Bu durumda mevcut şirketin mizan değerlerinin saklandığı ilk yıla ait olmak üzere yeni şirket açılır.Mevcut şirketteki hesap planı I (İlave Ederek) modunda yeni şirkete aktarılır. (F2/Hesap Planı, F6/Hesap Aktarma) Daha sonra yeni şirkete geçilerek U (Üzerine Yazarak) modunda eski şirkete geri aktarılır. Eski şirkete geçilerek mizan nakli işlemi (F5/Servis,F2/Mizan Nakli) yapılır. 
b. Fiş girilmemiş ise; Çalışılan yılda hiç fiş girilmemiş ise ilgili yıla ait 12 aylık fiş dosyası açılır. (F5/Servis, F3/Dosya İşlemleri, F4/Dosya Açma/Kapama, F2/Yeni Dosya Açma, F3/Yeni Fiş Dosyası)
Fiş Tipi Yanlış Girilmiş. Örneğin Tahsil fişi yerine yanlışlıkla Tediye fişi girilmiş ise, yeni fiş bölümünden tahsil fişi bölümüne girilir. F7/Fiş Listesi tuşu ile tipi değiştirilmek istenen tediye fişi ekrana çağrılır ve kayıt edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden tediye fişinin iptal edilmesi gerekir. Bu yöntemle fiş çoğaltma (kopyalama) işlemi de yapılabilir.
Hesap Detayına Bakıldığında Farklı Bir Senenin Değerleri Görüntüleniyor. 
 Örneğin 2000 yılında çalışılıyor ve fiş girilmiş olmasına rağmen hesap detayına bakıldığı zaman 1999 yılına ait mizan değerleri görüntüleniyorsa; parametreler (F5/Servis,F4/Sabit Tan.,F2/Paramet.) ekranındaki HES.DÖN.BAŞ.: parametresi 01/2000 yapılarak kayıt edilir.
Bilanço Dökümünde Rakamlar Sığmıyor.
  TABLO DİZAYN DOSYASI: hanesinde iken F7/TANIM/DİZAYN DOSYA LİSTESİ tuşu ile daha önce bilanço bölümünde açıklanan dizaynlardan uygun olan başka bir dizayn dosyası seçilir. Örneğin; BİLTABGT.DFB, BİLTABGA.DFB vb.
Yevmiye Defteri Dökümünde Hesap İsmi Sahasında ******* karakterleri Çıkıyor.
  Yevmiye defteri dökümünde hesap ismi hanesinde ******* karakterleri çıkıyorsa ilgili hesap iptal edilmiştir. İlgili hesap kodu açılarak (F2/Hesap Planı, F2/Yeni Hesap bölümünden) daha sonra mizan nakli işlemi yapılmalıdır. (F5/Servis, F2/Mizan Nakli)
Muhasebe II ve Bütçe Programları Sonradan İlave Ediliyor ve Hesap Planı Yapısı Uygun Değildir Şeklinde Hata Mesajı Çıkıyor.
  Hesap planı yapısı uygun olmadığı için böyle bir hata mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu hatayı düzeltmek için hesap planı yapı değişikliği işleminin yapılması gerekir. (F5/Servis, F3/Dosya İşlem., F2/Dosya Bakımı, F5/Hesap Nakli, F3/Hesap Planı Yapı Değişikliği). Bu bölümün kullanımı ile ilgili gerekli bilgi daha önce verilmiştir.
Yeni Senede Çalışılmak İsteniyor. Çalışmak İstediğiniz Ay/Yıl Hanesine Yeni Senenin Tarihi Yazıldığında ??/???? Ayına Ait Fiş Dosyası Bulunamamıştır veya ??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyorsa. Aynı şirkette yeni senede de çalışabilmek için yeni seneye ait fiş dosyalarının açılması gerekir. (F5/Servis, F3/Dosya İşlem., F4/Dosya Açma/Kapama, F2/Yeni Dosya, F3/Yeni Fiş Dosyası). Çalışılmış aylar üzerinde bu işlem kesinlikle yapılmamalıdır!.
Fiş Kayıt Edilirken Kayıt Tarihi Çalışılan Ayda Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyor ve Fiş Kayıt Edilemiyor. 
  Bu mesaj çalışılan aydan farklı bir tarihe fiş girildiği zaman ilgili parametreye bağlı olarak çıkacaktır. Bu mesajın çıkması istenmiyorsa veya onaya bağlı olarak farklı bir aya fiş kayıt edilmek isteniyorsa; parametreler bölümündeki (F5/Servis, F4/Sabit Tanımlar, F2/Parametreler) ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ: parametresinin uygun olarak değiştirilmesi gerekir. Bu parametreye 'E' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girilemez.'H' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girildiğinde herhangi bir uyarı gelmeden fiş kayıt edilir.'S' denilirse kayıt işleminden önce farklı bir aya ait fiş kesildiğine dair uyarı mesajı ile onay istenir.

Fiş kesilirken "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCEYE FİŞ GİRİLEMEZ!" şeklinde mesaj çıkıyor
  Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu göz önünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. (F5/Servis, F4/Sabit Tanımlar, F2/Parametreler bölümünün arka sayfası(PgDn))
Şirket Açılırken Tek Düzen Hesap Planı Oluşturulmadı İse.
    Bu durumda yeni hesap planı oluşturmak için F5/Servis,F3/Dosya İşl. F4/Dosya Açma/Kapama, F2/Yeni Dosya, F2/Yeni Hesap Planı bölümünden Tek Düzen Hesap Planı oluşturulacak şekilde yeni hesap planı dosyası açılır.
Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tabloları Tanım Dosyaları ve Geçmiş Yıl Değerleri Bölümlerine Girilmek İstendiğinde "Dikkat! Yeni Tanım Dosyası" veya "Dosya Bulunamamıştır" Mesajı İle Karşılaşılıyor.
   Bu mesajlar tanım dosyalarının şirket dizini altında olmadığı anlamına gelir. Bu durumda Tablo Tanım Dosya İsmini Girin bölümündeki tanım dosyasının başına  ../ (iki nokta yanyana ve kesme)yazılmalıdır. 
PROGRAMLA  İLGİLİ PÜF NOKTALAR   
Aşağıda yazılı püf noktaları Versiyon 7 program modülleri için geçerlidir!

  Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock tuşuna tekrar basıldığında bulunduğu yere sabitlenmektedir. Bu konumda aşağı - yukarı ok tuşları ile şerit hareket ettirilebilir.)

  Alt+1 tuşları yardımı ile hesap makinesindeki rakam istenilen alana taşınabildiği gibi, herhangi bir alandan hesap makinesine rakam aktarımı F11 ve F12 tuşları yardımı ile yapılabilmektedir.

  Takvim bölümünde herhangi bir gün üzerinde iken Enter tuşuna basıldığında o gün ile ilgili not alınabilecek ajanda kısmı kullanılabilir.

  V-7.4.0 'da Ortak Tanımlar Bölümünde "Bil. Gir. Rakam Format" parametresine "E" verildiği takdirde rakam girişi yapılabilecek alanlarda ara çubuğuna basıldığında ekrana "000" yazdırılabilir.

  Yapılan bütün makroların her şirkette geçerli olabilmesi için "path tanımları" bölümünde makro tanımları kısmına ilgili dizin adı yazılmalıdır. (örn:\ETA7\)

  Programın her yerinde hesap makinesi kullanılırken " D" tuşu yardımı ile hesap makinesinin şekli değiştirilebilir.

  Bütün raporlarda CTRL + Q tuşunu kullanabilir.

  Kayıt Tuşları :
Shıft F2 : Bulunduğu sayfayı kaydeder, yeni sayfaya geçer.
Alt F2 : Bulunduğu kartı kaydeder, bir önceki karta geçer
Ctrl F2 : Bulunduğu kartı kaydeder, bir sonraki karta geçer

 Yardım Tuşları :
F1 : Küçük Yardım
Shift F1 : Genişletilmiş Yardım
Shıft F4 : Not sayfasına gönderebilmek için ana menü/servis işlemleri/yazıcı
tanımları/yazıcı tanım dosyası bölümüne cihaza prn veya lpt yerine dosya 
yazılır.

  Kullanıcı tanımlı makro ile sınırsız makro kullanılabilir.
  Alt +F10 hızlı ulaşım menüsü Ortak.sc2 dosyasından isteğe göre değişiklik yapılabilir.
  Ctrl+F10 hızlı ulaşım menüsü her modülün kendi adı uzantısı sc2 (Fatura.sc2) dosyasından isteğe göre değişiklik yapılabilir.

  Birden fazla entegrasyon tablosu tanımlanabilir.

  Program içerisindeki uyarı ve ikazlar sesli yapılabilir.

  Mesaj bekleme süresi 0 ila 20 saniye arasında değiştirilebilir.

  Tüm şirketlerde her şirket için 10 ayrı kullanıcıya göre şifre verilebilir

  Herhangi bir alandaki bilgi F11 tuşuyla hafızaya alıp F12 tuşuyla da istenilen bölüme kopyalanabilir.

  Hesap aktarma bölümü yardımı ile bulunan şirketteki hesap planı F6-Şirketi Listesi seçilerek başka bir şirkete aktarılabilir.

  Muhasebe fişinde iken bir hesabın bakiyesi rakam girişi sahasında *B tuşları ile ekrana getirilebilir.

  Yeni fiş bölümünde iken F7-Fiş Listesinden çağırılarak bir fişin kopyası alınabilir.

  Muhasebe fişinde Shift + F5 tuşu ile bulunan aydaki son fiş bilgileri görülebilir.

  Geçmiş yıl değerleri bölümüne (insert) ..\ ilave edildikten sonra istenilen her döneme ait bilgiler girilebilir.

  Parametreler bölümünün arka sayfasında bulunan '' Kayıt Öncesi Sıralama '' parametresine ''O'' (otomatik) verilirse, fiş içerisinde yer alan hesaplar kayıt anında küçükten büyüğe, borç-alacak gruplaması yaparak sıralanabilir.

  Bilgi raporunda F7-Hesap Kodları bölümünde "*" ve "?" tuşları kullanılabilir.

  Muhasebe Modülünde raporlar bölümünde hesap kodlarının uzunluğunun
 Ctrl+K tuşları yardımı ile genişletilebilir.

  Fişler yevmiye defterine sığmıyor ise Ara Toplam "H" yapılır, Döküm Şekli "S" yapılır, Krılım Seviyesi "0" verilir, yazıcı tanımlarındaki sayfa sayısı arttırılır, fiş toplama yapılır. Her adımda F5 tuşuna basılarak sayfa sayısı kontrol edilebilir.

  Herhangi bir tarihte kesilen bir fişin içerisindeki herhangi bir satırı bulabilmek için Muavin Defter dökümünden F8 Parametreler seçeneği kullanılabilir.

  Mizan dökümünde Hesap Seviyesi bölümündeki 1. değere "S", 2. değere de "1" verilirse bilanço formatında döküm alınabilir.

  Bilanço ve Gelir Tablosu'na ilişkin Geçmiş Yıl Değerleri bölümünden yapılan girişlerde negatif değerler "-" işareti kullanılarak yazılmalıdır. Gösterim sırasında değerlerin parantez içinde gösterildiği unutulmamalıdır.

  Konsolidasyon işleminde konsolide edilecek fişlerin tarih aralığı belirlenirken hedef şirketteki yevmiye onay tarihi kontrol edilmelidir. Çünkü onay tarihinden önce fiş aktarılamaz.

  Dönem içinde yapılan işlemlerin grafiksel bir analizini yapabilmeniz için Muhasebe programındaki Yönetim Bilgi Raporu kullanılabilir.

  Tek düzen hesap planı istenirse ana menüden F3 şirket devir işlemleri F4 tüm şirketlere ait işlemler F4 tek düzen hesap planı bölümünden alt hesaplar isteğe göre bir sefer tanımlanır daha sonra her yeni şirket açılışında alt hesaplar kendiliğinden açılır

  Muhasebe bölümünde silinen fişler geri getirilebilir.

  Muhasebe bölümünde çalışmamış hesaplar toplu olarak iptal edilebilir.

  Muhasebe fiş bölümünde Ctrl+F6 tuşu ile detaylı açıklama girebilir.

  Bilanço ve Gelir Tablosunda cari dönem kayıt edilirse bir sonraki yılda karşılaştırmalı bilanço alınabilir.

  F3-Şirket Devir İşlemleri, F4-Bordro Tanımları bölümü yardımı ile bütün şirketler için geçerli olabilecek bordro tanımları yapılabilir

  Personel sicil kartında Açıklama-1 bölümü "önceki soyadı" için( SSK Giriş Beyan) kullanılmalıdır. Açıklama- 4 ise "işten çıkış nedeni için" ( Ek2 ) kullanılabilir. Puantaj kartında '' G.V İND.[1] '' bölümüne özel sigorta yatırılan prim tutarları girilebilir.

  Bordro entegrasyonu tanım dosyası kaydı sırasında BMENT.DAT dosyasının başına ..\ eklenmesi ile bu tanımın diğer bütün şirketleri görmesi sağlanabilir.

  Bordro' da önceki ay dosyalarının kullanılabilmesi için aylık devir sırasında mutlaka yedek alınmalıdır.

  Bordro Modülünde Personel Sicil kartı bölümünde kartın 2. ve 3. sayfalarında F7 tuşu yardımı ile kartın ön yüzünün görüntülenebilir.

  Bordro modülünde Puantaj işlemlerinden Ücret Değişikliği bölümünde toplu ücret değişikliği gerçekleştirilebilir..

  Bordro modülü servis bölümünde geçmiş aylara tek tuş ile dönülebilir

  Gelir vergisi oranları ana menü/şirket devir işlemleri/tüm şirketlere ait bilgiler gelir vergi dilimleri bölümünden şahıslar ve kurumlar olarak aynı bölümden kurum ve şahıs olarak ayrı ayrı tanımlanabilir.

  İşletme modülünde işlem kod aktarma bölümünden işlem kodları F7 şirket listesi yardımı ile bütün şirketlere aktarılabilir.

  Parametreler bölümünde kullanılan "KDV istisnaları" bölümüne "E" denilirse ilgili harekette istisnalar fonksiyonu çalıştırılabilir

  Beyanname basımında Ctrl + K tuşuna basıldığında yazıcı tipi, satır ve kolon ilerleme, nüsha sayısı belirlenebilir.

  Yeni stok kartı girerken CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan kart kodu ve cinsi görülebilir.

  Stok hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile görüntülenir.

  Stok kartındaki F5 hareket listesinde müşteri isteğine göre programın stok kodu/cari kodu/açıklama/evrak no sahalarının herhangi iki tanesi getirilir.

  Toplu stok kartları iptal edilebilir.

  Stok kartlarında bulunan fiyat, özel kod ve açıklama sahalarının başlıkları modüllerin servis, sabit tanımlar, saha başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

  Stok kartlarında bazı sahaların değerleri modüllerin servis/dosya
işlemleri/dosya bakımı/saha değiştirme bölümünden toplu olarak
değiştirilebilir.

  Stok kartındaki katsayı bölümüne " / " ile beraber değer yazılırsa 1. birim sahasına yazılan miktarın bu katsayıya bölünerek 2. birim miktarı hesaplanır

  Eski stok kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan karta ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri ekranda görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler kıyaslanarak hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı belirlenir

  Cari hareket giriş ekranında borç veya alacak hanesinde iken *B tuşu yardımı ile cari kartın bakiyesi getirtilebilir.

  Cari hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile görüntülenir

  Yeni cari kart girerken CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan kart kodu ve ünvanı görülebilir.

  Eski cari kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan karta ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri ekranda görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler kıyaslanarak hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı belirlenir

  Cari raporlar ciro listesinde F7 stok kodları tuşuna "*.*" yazıldığında bütün kalemleri baz alır.

  Toplu cari kartları iptal edilebilir.

  Cari kartlarında bulunan özel kod ve açıklama sahalarının başlıkları modüllerin servis, sabit tanımlar, saha başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

  Cari kartlarında bazı sahaların değerleri modüllerin servis/dosya işlemleri/dosya bakımı/ saha değiştirme bölümünden toplu olarak değiştirilebilir.

  Cari kartındaki yazılı olan iskonto oranı fatura, irsaliye ve sipariş modülleri ekranına otomatik gelebilir. (Cari servis parametreler kısmına iskonto taşı "E" yapılması gerekir.)

  Yeni fatura bölümünde iken F7-Fatura listesinden daha önce girilmiş bir fatura çağrılarak kopyası alınabilir. Aynı işlem İrsaliye modülünde de yapılabilir.

  Faturada stok kalemi üzerinde iken CTRL+K tuşu yardımı ile yazılmış olan fiyatın içinden KDV miktarı ayrılarak KDV hariç tutarı yazdırılabilir.

  Fatura ekranında CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan Stok kodu ve Cinsi ile Cari kodu ve Ünvanı görülebilir.

  Fatura ekranında CTRL+F6 tuşu yardımı ile ek açıklamalar girilip saklanabilir ve bunlar fatura çıktısına yazdırılabilir.

  CTRL+F8 tuşu yardımı ile fatura kalemlerinin her birine ayrı vade girilmesi durumunda bunlar için ortalama vade hesaplanır ve bu vade ilgili bölüme yazdırılabilir

  SHIFT+F6 Seçilmiş olan stok kartı üzerinde iken miktarı baz alarak ağırlık ve ambalaj miktarlarını hesaplar. (Stok kartında ağırlık ve ambalaj tanımları yapılmış olmalıdır.)

  Fatura ekranında tarih bölümlerinde * girilip enter tuşuna basılırsa günün tarihi otomatik olarak getirilebilir ayrıca vadesi bölümünde örneğin *15 yazılarak enter tuşuna basılırsa system tarihine 15 gün ekleyerek vade tarihi belirlenmiş olur.

  Faturada stok kalemlerinin girildiği bölümdeki sahalar servis bölümünden ayarlanabilir.

  İptal faturaları raporlarda görünür ve istendiğinde tamamen dosyadan silinebilir

  Fatura modülünde 2.birim fiyatından hesaplatmak için tutar hanesinde iken *2 yazarsak 2.birim fiyatından hesap yapar.

  Fatura genel toplamındaki oluşan küsurat istenirse yuvarlama yapılabilir. Bunun için servis/sabit tanımlar/saha başlıklar/kdv altı isk.tipi + yapılmalı. Genel toplam yukarıya yuvarlama yapılacağı zaman yuvarlanacak rakam yazılmalıdır, aşağıya yuvarlama yapılacaksa "-" ve yuvarlanacak rakam fatura ekranındaki KDV altı isk. bölümüne yazılmalıdır.

  Sipariş modülünde teslim sırasında "*" tuşunun yardımıyla kalan miktar teslim edilebilir

  Kredili satış modülü fatura ekranında çalışırken cari kartlarına F8 detay tuşu ile değişiklik yapılabilir.

  Adisyon modülü yeni adisyon ekranında Shıft F6 tuşu ile hizmet sorumluları görülebilir

  Herhangi bir alanda bulnunan bilgi F11 tuşu ile hafızaya alınır ve F12 tuşu ile istenilen başka alanlara kopyalanır. Örneğin Muhasebe fişindeki tutar hesap makinesine aktarılabilir.
  Muhasebe fişleri üzerine özel açıklamalar girilebilir. Bunun için Fiş üzerinde iken CTRL+F6 Tuşuna basmak gerekir. Bu açıklama sonradan görmek istenirse eski fiş üzerinde tekrar CTRL+F6 tuşuna basmak gerekir.
  Muhasebe modülünde düzenli olarak belli periyotlarda kesilen fişler varsa bunlar birer fiş şablonu olarak kayıt edilir. Bu şablonlar fiş üzerindeyken CTRL+F7 tuşu ile çağrılır.
  Muhasebe modülüne  tekdüzen hesap planını açan dosya anamenüde şirket işlemlerinde bulunur ve bu hesap planı istenilen şekilde düzenlenip kayıt edilir. Bundan sonra açılacak şirketlere bu düzenlenmiş olan hesap planı gelir.
  Muhasebe modülünde birden fazla şirket bilgileri birleştirilerek ortak bir rapor alınabilir. Bunun için servis bölümünde bulunan konsolidasyon bölümü kullanılır.
  Çalışmış bulunan herhangi bir hesap başka bir hesaba aktarılabilir. Bunu için dosya bakımı bölümünde bulunan hesap nakli menüsü kullanılır.
  Belli süreler sonrasında fişlere ve yevmiye maddelerine yeniden numarala işlemi yapılabilir. Bunun için dosya bakımıda bulunan fiş/madde numaralama bölümü kullanılır.
  Mizan tutmadığı zaman servis bölümünde mizan nakli yapılabilir. Yinede tutmuyor ise fiş kontrolleri bölümünden dengesiz fiş kontrolü ve ara hesaba fiş giriş kontrolleri yapılmalıdır.
  Muhasebede  önceki dönemlere ait gelir tablosu ve bilanço gibi dökümleri almak için Bu bölümlerde bulunan F3 kayıt tuşu ile bu raporlar kayıt edilmelidir.
  ETA programları içerisinde menüler arası dolşımda ALT+F10 özel menüler ve CTRL+F10 hızlı ulaşım menüleri kullanılabilir. Bu menülerin  karışık olduğu düşünülüyorsa  daha sade hale getirilmesi mümkündür.
  İşletme defteri modülünde bir şirket de açılmış olan işlem kodları başka bir şirkete aktarılabilir. Bunu için dosya bakımı bölümünde bulunan kod aktarma menüsü kullanılır.
  İşletme defterinde çalışmış bulunan bir işlem kodu başka bir işlem koduna aktarılabilir. Bunu için dosya bakımı bölümünde bulunan kod nakli menüsü kullanılır.
  Bordro modülünde geçmiş ay bilgilerine dönülme imkanı bulunmaktadır. Bunu için dosya bakımı bölümüne geçmiş aylara dönme işlemi menüsü kullanılır.
  Dönem sonu ve yılsonu yansıtma ve kapatma işlemleri muhasebeIV modülü ile otomatik olarak yapılabilir.
  Bordro modülünde Puantaj işlemlerinden Ücret değişikliği bölümünde toplu ücret değişikliği gerçekleştirilebilir.
  Fişler yevmiye defterine sığmıyor ise; Ara toplam "H" yapılır .Döküm şekli "S" yapılır.Kırılım seviyesi "0" verilir.Yazıcı tanımlarındaki sayfa sayısını arttırılır.
Fiş toplama yapılır.
Not: Her adımda F5 tuşuna basılarak sayfa sayısı kontrol edilebilir.

  Takvim bölümünde herhangi bir gün üzerinde iken Enter tuşuna basıldığında o 
gün  ile ilgili not alınabilecek ajanda kısmı kullanılabilir. 

  Yapılan bütün makroların her şirkette geçerli olabilmesi için "path tanımları"
bölümünde "makro tanımları kısmına ilgili dizin adı yazılmalıdır. (örn:\ETA7\) 

  F3-Şirket Devir İşlemleri, F4-Bordro Tanımları bölümü yardımı ile bütün  
şirketler  için geçerli olabilecek bordro tanımları yapılabilir. 

  Personel sicil kartında Açıklama-1 bölümü "önceki soyadı" için( SSK Giriş
Beyan) kullanılmalıdır. Açıklama- 4 ise "işten çıkış nedeni için" ( Ek2 )
kullanılabilir.

  Fatura ekranında CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan Stok kodu ve Cinsi
ile  Cari kodu ve Ünvanı görülebilir.
 
  Fatura ekranında CTRL+F6 tuşu yardımı ile ek açıklamalar girilip saklanabilir ve
bunlar fatura çıktısına yazdırılabilir.

  CTRL+F8 tuşu yardımı ile fatura kalemlerinin her birine ayrı vade girilmesi
durumunda bunlar için ortalama vade hesaplanır ve bu vade ilgili bölüme yazdırılabilir.

  SHIFT+F6 Seçilmiş olan stok kartı üzerinde iken miktarı baz alarak ağırlık ve
ambalaj miktarlarını hesaplar.(Stok kartında ağırlık ve ambalaj tanımları yapılmış
olmalıdır.)

  Fatura ekranında tarih bölümlerinde * girilip enter tuşuna basılırsa günün tarihi otomatik olarak getirilebilir ayrıca vadesi bölümünde örneğin *15 yazılarak enter tuşuna basılırsa sistem tarihine 15 gün ekleyerek vade tarihi belirlenmiş olur.

  Cari hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile görüntülenir.

  Eski cari kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan karta ait kayıt
ve  hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan ve bunlardan
hesaplanan bakiye değerleri ekranda görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında
bulunan değerler kıyaslanarak hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup
olmadığı belirlenir.

  Stok hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile görüntülenir.